Μεταφορά

Η εταιρία Papapolitis δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ασφαλή και σωστή μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα υλικά μας (εύθραυστα, ογκώδη και βαριά) αλλά και ο ίδιος ο χώρος της οικοδομής (δυσκολία στην πρόσβαση, άγνοια των τεχνιτών, ασυνεννοησία μεταξύ συνεργείων κλπ). Η διαδικασία συσκευασίας, φόρτωσης και παράδοσης των εμπορευμάτων έχει μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, με σκοπό να μειώσουμε στο ελάχιστο τις πιθανότητες λάθους, ζημιάς ή άλλου προβλήματος.

Χρησιμοποιούμε barcode και ειδικές μηχανές συσκευασίας εμπορευμάτων, τα προϊόντα σημαίνονται με ετικέτες που αναγράφουν αναλυτικό packing list με το χώρο προορισμού του κάθε είδους σε επίπεδο ορόφου, διαμερίσματος, μέχρι και δωματίου!

Η τελική φόρτωση γίνεται σε ευρωπαλέτες, οι οποίες τηρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές αντοχής και συμβατότητας των σύγχρονων μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης. Ο ιδιόκτητος στόλος των φορτηγών μας, σύγχρονος και εξοπλισμένος με ειδικούς γερανούς, διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, ενώ δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης παράδοσης ακόμα και σε όροφο οικοδομής, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.