Εγγύηση χαμηλότερης τιμής

 H εταιρία Papapolitis εγγυάται την καλύτερη δυνατή τιμή για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματά της.

Αν μετά από αγορά προϊόντος από τα καταστήματα Papapolitis, βρείτε το ίδιο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή σε ανταγωνιστικό κατάστημα οποιασδήποτε άλλης εταιρίας στηνΕλλάδα, η Papapolitis σας δίνει τη δυνατότητα επιστροφής της χρηματικής διαφοράς, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1)     Η σύγκριση τιμών αφορά το ίδιο ακριβώς προϊόν (μάρκα, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά).   Τυχόν πρόσθετες δωρεάν παροχές υπηρεσιών ή/και προϊόντων (π.χ. Δωρεάν μεταφορικά, ειδικές προσφορές κλπ) μαζί με το συγκρινόμενο προϊόν δεν καλύπτονται και  δεν υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης χαμηλότερης τιμής.

2)     Η επιστροφή της χρηματικής διαφοράς ισχύει για την τελική λιανική τιμή, με πλήρη εξόφληση του ποσού είτε τοις μετρητοίς, είτε με πιστωτική κάρτα (χωρίς δόσεις) και όχι για πληρωμή με δόσεις ή πίστωση.

3)     Στην τελική λιανική τιμή θα πρέπει να υπολογίζονται πάσης φύσεως φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις, εξαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων.

4)     Η Εγγύηση χαμηλότερης τιμής αφορά καινούργια προϊόντα αντίστοιχης ποσότητας, χωρίς ελαττώματα ή ελλείψεις, τα οποία πωλούνται από εξουσιοδοτημένους από την επίσημη Ελληνική αντιπροσωπεία εμπόρους λιανικής πώλησης και καλύπτονται από την εγγύηση της.

5)     Η παρούσα Εγγύηση χαμηλότερης τιμής δεν ισχύει επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

          α) Εάν η χαμηλότερη τιμή αφορά τιμολόγηση κάτω του κόστους του προϊόντος, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο νόμο και στη νομολογία

          β) Εάν η χαμηλότερη τιμή δεν είναι τιμή λιανικής πώλησης

          γ) Εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

          δ) Εάν το προϊόν του ανταγωνιστικού καταστήματος είναι εκθεσιακό είδος, δηλαδή είδος που έχει αποσυσκευαστεί και χρησιμοποιηθεί για εκθεσιακή χρήση.

6)     Ως ανταγωνιστικό κατάστημα νοείται οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα λιανικού εμπορίου που λειτουργεί εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.    Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ελληνικά και αλλοδαπά και είδη που πουλώνται μέσω δημοπρασιών.

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω όροι, η εταιρία Papapolitis θα σας επιστρέψει άμεσα το 100% της χρηματικής διαφοράς που προκύπτει από την τιμή που αγοράσατε το προϊόν από τα καταστήματα Papapolitis σε σχέση με τη διαπιστωθείσα χαμηλότερη τιμή.

Προκειμένου να εισπράξετε τη χρηματική διαφορά θα πρέπει να προσκομίσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα Papapolitis εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αγορά την πρωτότυπη προσφορά με σφραγίδα και υπογραφή ή φυλλάδιο, κατάλογο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο (όχι απόκομμα ή φωτοτυπία) εν ισχύ, που να αναγράφει την τιμή ανταγωνιστικής επιχείρησης.  Εάν η ισχύςτης προσφοράς δεν διευκρινίζεται, τότε η προσφορά (ή φυλλάδιο, κατάλογος κλπ.) θεωρείται εν ισχύ, εάν δεν είναι παλαιότερη από τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων χαμηλότερης τιμής που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (π.χ. φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες κλπ), το σχετικό αίτημα θα εξεταστεί και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα λάβετε απάντηση από τον εκπρόσωπο της εταιρίας.

Η εταιρία Papapolitis διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την εγγύηση αυτή καθώς και το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε τις οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις.