Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το ισχυρότερο σημείο της εταιρίας, αυτό που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η εταιρία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης σε όλα τα τμήματά της, προσφέροντας εμπειρία ετών για να ικανοποιήσει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες του καταναλωτή.

Η εταιρία απασχολεί 70 εργαζόμενους (στοιχεία 2022), οι οποίοι απασχολούνται στα εξής τμήματα:

 • Διοίκηση
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Πωλήσεων
 • Τμήμα Πωλήσεων μεγάλων έργων
 • Τμήμα Σχεδιαστών-Διακοσμητών
 • Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης
 • Τμήμα Marketing
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Logistics
 • Οικονομικό Τμήμα
 • Τμήμα Μηχανογράφησης

Στρατηγική της εταιρίας είναι η διαρκής επιμόρφωση να οδηγεί σε συνεχή βελτίωση, για το άτομο και κατά συνέπεια και για το σύνολο. Η διοίκηση προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας να αποτελεί το μοχλό ανάπτυξής της.